Miot „B”


Przyszedł na świat: 29.07.2018

Rodzice:
ZADRA Crazy Clan & JAGGER Z Gildii Nieustraszonych

Imiona:
BERKA, BAGHEERA, BUCKY, BOTIS, BOYAR, BINGO